ata pracy w redakcji i wydawnictwie zaoowocowały publikacją moich zdjęć na kilkudziesięciu

(ciężko je dokładnie zliczyć) okładkach oraz setek zdjęć w miesięcznikach, kalendarzach,

książkach i w innych wydawnictwach.

 

Oto kilka z nich:

 

L

© Karol Kin, 2015