Czyli przeróżne "przydasie" powstałe między innymi

podczas zbierania materiałów do cyklu "Krajobrazowanie".

© Karol Kin, 2015